Hukuki Danışmanlık

Günümüzde yaşanan hukuki ihtilafların büyük çoğunluğu; gerçek ve tüzel kişilerin, hukuki bilgi eksikliği nedeniyle atmış oldukları hatalı adımlar sonucu ortaya çıkmaktadır. Oysa ki hukuki ilişkiler sırasında alınacak profesyonel destek, hak kaybına uğrama riskini önemli ölçüde azaltacaktır. Bu çerçevede müvekkil gerçek ve tüzel kişilere ihtiyaç duydukları konular ile ilgili danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Danışmanlık kapsamındaki faaliyetlerimizin bir kısmı şunlardır:

  • Telefon ve e-posta yoluyla düzenli hukuki danışmanlık hizmeti
  • Müvekkilin taraf olacağı sözleşmelerin hazırlanması veya incelenmesi
  • Randevu yoluyla yüz yüze hukuki danışmanlık hizmeti
  • Müvekkilin yaşadığı ihtilaf ile ilgili hukuki değerlendirme yapmak. Kullanılabilecek hukuki yollar ve olası sonuçları hakkında müvekkili bilgilendirmek
  • Müvekkil şirketlere sürekli hukuki danışmanlık hizmeti ile önleyici ve telafi edici hukuki destek sağlanması