YERLİKAYA HUKUK BÜROSU

YERLİKAYA Hukuk bürosu, Av. Elif YERLİKAYA ve Av. İbrahim YERLİKAYA ortaklığında 2015 yılında faaliyete başlamıştır. İzmir'de bulunan ofisimizde, gerçek ve tüzel kişi müvekkillere hukuki çözümler sunmaktayız

E- Tahsilat

E - Tahsilat sistemi ile yasal takip borcu, dava masrafı veya vekalet ücretinizi kredi kartı ile taksitlendirerek ödeyebilirsiniz

Hukuki Danışmanlık

Hukuki danışmanlık hizmeti ile müvekkillere önleyici hukuki destek vermekteyiz

Dinamik Kadro

Alanında uzman kadromuzla müvekkillerin ihtiyacına karşılık vermekteyiz

Bir sorunuz mu var?

Hangi konuda hukuki danışmanlığa ihtiyacınız olduğunu bize iletin

Son Makaleler

KİRA BEDELİNİN TESPİTİ DAVALARI

Kira tespiti talebinde; kira tespiti davasını, taşınmazın maliki açabileceği gibi, taşınmazı kiralayan ya da kiracı da açabilir. Kir

Malpraktis davası

Ceza Hukukunda Malpraktis

Ceza hukukunda tıbbi uygulama hatalarına (malpraktis) yönelik, başta 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu,

Malpraktis davası

Malpraktis Kaynaklı Tazminat Davalarında Zamanaşımı Süresi

Malpraktis yani Hekim-Tıbbi uygulama hatasından kaynaklanan tazminat davalarında zamanaşımı sürelerine dikkat edilmesi gerekmektedir. Zam

Malpraktis davası

Malpraktis Nedir?

Tıp hukukunda, sağlık hukukunda, ceza hukukunda ve borçlar hukukunda malpraktis konusunun yani hatalı tıbbi uygulamaların neler

yoksulluk nafakası

Yoksulluk Nafakası Nedir?

MK.m.175 uyarınca ''Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali g

MİRASIN REDDİ VE MİRASTAN ISKAT (MAHRUM BIRAKMA )

Mirasın reddi, yani reddi miras; miras bırakanın ölümü üzerine yasal veya atanmış mirasçıların ölen kişinin her türlü borç ve a

5.Yılı Dolan Kira Sözleşmelerinde Artış Oranı

Makalemizde kira artış oranı için belirlenen %25 artış sınırının 5. kira yılı dolan sözleşmeleri kapsayıp kapsamadığını üzer

İşe İade Davası

İşe İade Davaları

İşçi ve işveren arasındaki ilişkiyi düzenleyen ve inceleyen hukuk dalına İş Hukuku denir. İş Hukukunun kapsamında özellikle işçi