YERLİKAYA HUKUK BÜROSU

YERLİKAYA Hukuk bürosu, Av. Elif YERLİKAYA ve Av. İbrahim YERLİKAYA ortaklığında 2015 yılında faaliyete başlamıştır. İzmir'de bulunan ofisimizde, gerçek ve tüzel kişi müvekkillere hukuki çözümler sunmaktayız

E- Tahsilat

E - Tahsilat sistemi ile yasal takip borcu, dava masrafı veya vekalet ücretinizi kredi kartı ile taksitlendirerek ödeyebilirsiniz

Hukuki Danışmanlık

Hukuki danışmanlık hizmeti ile müvekkillere önleyici hukuki destek vermekteyiz

Dinamik Kadro

Alanında uzman kadromuzla müvekkillerin ihtiyacına karşılık vermekteyiz

Bir sorunuz mu var?

Hangi konuda hukuki danışmanlığa ihtiyacınız olduğunu bize iletin

Son Makaleler

Malpraktis davası

Ceza Hukukunda Malpraktis

Ceza hukukunda tıbbi uygulama hatalarına (malpraktis) yönelik, başta 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu,

Malpraktis davası

Malpraktis Kaynaklı Tazminat Davalarında Zamanaşımı Süresi

Malpraktis yani Hekim-Tıbbi uygulama hatasından kaynaklanan tazminat davalarında zamanaşımı sürelerine dikkat edilmesi gerekmektedir. Zam

Malpraktis davası

Malpraktis Nedir?

Tıp hukukunda, sağlık hukukunda, ceza hukukunda ve borçlar hukukunda malpraktis konusunun yani hatalı tıbbi uygulamaların neler

yoksulluk nafakası

Yoksulluk Nafakası Nedir?

MK.m.175 uyarınca ''Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali g

İşe İade Davası

İşe İade Davaları

İşçi ve işveren arasındaki ilişkiyi düzenleyen ve inceleyen hukuk dalına İş Hukuku denir. İş Hukukunun kapsamında özellikle işçi

Genel Olarak Boşanma Davası

Genel Olarak Boşanma Davası

Boşanma Davası Açma Sebepleri Nelerdir?Boşanma davası açma sebepleri özel boşanma ve genel boşanma sebepleri olarak ikiye ayrılır. E

İş Akdinin İşveren Tarafından Feshi

İş Akdinin İşveren Tarafından Feshi

İşçi ile işveren arasında kurulan iş ilişkisi çeşitli sebeplerle devam edemez hale gelebilir. Bu durumda taraflardan birisi, iş akdini

Boşanma Davası Nasıl Açılır

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası nasıl açılır? Ülkemizde en sık karşılaşılan Hukuk davalarının başında boşanma davası gelmektedir. Adli istatist