İcra ve İflas Hukuku

İcra ve iflas hukukuna ilişkin başlıca hizmetlerimiz şunlardır:

  • Her türlü icra takibi hazırlanması ve takibi
  • Haciz işlemleri
  • Borca İtiraz / İtirazın kaldırılması Davaları
  • Takibin İptali Davaları
  • Karşılıksız çek davalarının açılması
  • İflas hukuku işlemleri
  • İflasın ertelenmesi davalarının hazırlanması ve takibi
  • Menfi tespit ve istirdat davaları
  • Yedieminliği suistimal davalarının açılması
  • Takas – Mahsup Davaları